star

CENTRALNY SYSTEM INFORMATYCZNY


system

Centralny System Informatyczny

Wszelkie czynności wykonujesz przez Centralny System Informatyczny. Do systemu możesz zalogować się na swoim komputerze lub telefonie, wystarczy do tego zwykła przeglądarka internetowa oraz dostęp do internetu.

W systemie można:

  • odczytywać wszelkiego rodzaju raporty,
  • zlecić kolejne czynności do przeprowadzenia,
  • przeglądać akta osobowe,
  • przeglądać zgromadzone w toku śledztwa dowody oraz ślady,
system
  • odczytywać treści fabularne, które pojawiają się podczas prowadzenia śledztwa,
  • otwierać, umorzyć, zakończyć sprawę,
  • zlecać i przeglądać badania w laboratorium,
  • przeglądać swój profil (twoje dossier) Detektywa
  • przeglądać zakończone przez Ciebie sprawy,
  • oraz wiele innych opcji.