star

Ślady Kryminalistyczne


slady

"Ślady kryminalistyczne - zmiany w obiektywnej rzeczywistości, które jako spostrzegalne znamiona po zdarzeniach będących przedmiotem postępowania mogą stanowić podstawę do odtworzenia i ustalenia przebiegu tych zdarzeń zgodnie z rzeczywistością."

Jan Sehn

Co może być śladem kryminalistycznym

  • coś pozostawione na miejscu zdarzenia, np. porzucone narzędzie zbrodni, odwzorowanie linii papilarnych palca, niedopałek papierosa, zgubiony włos;
  • brak jakiegoś przedmiotu na miejscu zdarzenia, np. widoczny na ścianie ślad po skradzionym obrazie;
  • przemieszczenie lub uszkodzenia obiektów na miejscu zdarzenia, np. szkło wybitej szyby w oknie lub wyłamany zamek drzwi do mieszkania.

Rodzaje śladów kryminalistycznych