star

Ślady Daktyloskopijne


daktyloskopia

Ślad daktyloskopijny, jest to ślad linii papilarnych, czyli tzw. odcisk palca (popularna nazwa, ale błędna, poniżej wyjaśniono dlaczego).

Zasada 3N

  • niezmienność - oznacza, że linie papilarne, które powstają w piątym miesiącu życia płodu trwają przez całe życie człowieka i nie zmieniają się aż do rozpadu gnilnego ciała po śmierci,
  • niezniszczalność (nieusuwalność) - wyraża się tym, że starte listewki skórne podlegają naturalnej regeneracji wraz z naskórkiem w pierwotnym kształcie; jeżeli została uszkodzona skóra właściwa, to tworzą się blizny powodujące występowanie cech charakterystycznych na rysunku linii papilarnych,
  • niepowtarzalność (indywidualność) - oznacza, że nie ma dwóch ludzi posiadających takie same (identyczne) układy cech charakterystycznych linii papilarnych. Obliczenia dokonane przez angielskiego kryminalistyka Galtona wskazują, że przypadek identyczności dwóch wzorów może się zdarzyć dopiero w masie 64 mld. ludzi.

Daktyloskopia

Daktyloskopia (gr. dáktylos ‘palec’, skopeín ‘oglądać’) – technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi linii papilarnych dłoni w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego.

Błąd w nazewnictwie

Powszechnie używana forma językowa (występująca również w słownikach i encyklopediach) „odciski palców” uznawana jest za błędną przez specjalistów od daktyloskopii. Poprawna, wg nich nazwa, to odbitki linii papilarnych, ponieważ na powierzchni znajduje się odbitkę palca, a nie odcisk.