star

Ślady biologiczne


dna

Śladami biologicznymi nazywamy ślady pochodzące lub związane z organizmami żywymi, czyli zarówno pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego ale i roślinnego.

Podział śladów biologicznych

W praktyce kryminalistycznej ślady biologiczne można podzielić na trzy grupy:
  • Pochodzenia tkankowego - (np. krew, paznokcie, włosy, zęby, kości, fragmenty różnych narządów, mięśni, skóry, fragmenty roślin oraz jaja i larwy owadów);
  • wydzieliny - (ślina, nasienie, wydzielina łojowa, wydzielina pochwowa, pot);
  • wydaliny - (kał, mocz, wymiociny, smółka płodowa).

Badania biologiczne

  • Badanie wstępne zabezpieczonego śladu biologicznego, pozwala ustalić rodzaj śladu (krew, nasienie, ślina), oraz określić przynależność gatunkową śladu (ludzki, zwierzęcy).
  • Badania genetyczne pozwalają na identyfikację indywidualną śladu - ustalenie czy ślad pochodzi od konkretnej osoby.

Widoczność śladów biologicznych

Należy pamiętać, że nie wszystkie ślady biologiczne są widoczne gołym okiem, bardzo często należy przeprowadzić wstępne badania w celu określenia czy i z jakim materiałem biologicznym mamy do czynienia. Do tego służą badania niespecyficzne czyli takie które nie identyfikują jednoznacznie śladu biologicznego, jednak wskazują nam wstępnie czy możemy mieć do czynienia z materiałem biologicznym oraz jakim jego rodzajem. Metodę badań niespecyficznych wykorzystuje się najczęściej bezpośrednio na miejscu zdarzeń. Badania specyficzne czyli takie które pozwalają na swoistą identyfikację śladu biologicznego dostępne są w praktyce wyłącznie w warunkach laboratoryjnych.