star

Ślady Mechanoskopijne


mechanoskopia

Ślady mechanoskopijne to zmiany w zewnętrznej geometrii ciał stałych spowodowane działaniem narzędzi lub innych przedmiotów. Może to być np. ślad przecięcia kłódki.

Rodzaje śladów mechanoskopijnych

  • Ślady odkształceń podłoża w miejscu bezpośredniego kontaktu z określonym ciałem stałym (ślady wgniecenia, zarysowania, skrawania, cięcia, przecięcia, rozcięcia), np. wgniecenia czy zarysowania na masce samochodu powstałe w wyniku potrącenia pieszego, ślad pozostawiony na przepiłowanym pałąku kłódki, przecięcie tkaniny odzieży w miejscu ugodzenia nożem.
  • Ślady w postaci zmian pierwotnej geometrii przedmiotu w wyniku działania wypadkowej sił (odpryski, załamania, ukręcenia, oderwania, rozdarcia, pęknięcia), np. odpryski lakieru samochodowego powstałe w wyniku deformacji blachy podczas kolizji drogowej, ukręcenie skobla kłódki przy pomocy łomu, rozerwania tkaniny odzieży powstałe podczas bójki.

Ujawnianie śladów mechanoskopijnych

Ślady mechanoskopijne ujawnia się wzrokowo. Należy przy tym pamiętać, że mogą one również należeć do kategorii mikrośladów, z definicji niewidocznych lub słabo widocznych goły okiem. W sytuacji, gdy śladów takich nie widać, ale można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że powinny w danym miejscu występować, zabezpiecza się je z nośnikiem śladu.


Źródło: Iwona Bogusz, Marek Bogusz - Ślady Kryminalistyczne dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego