star

Ślady traseologiczne


traseologia

"Ślad traseologiczny jest śladem lokomocji, czyli przemieszczania się ludzi, zwierząt, pojazdów kołowych oraz przesuwania i wleczenia przedmiotów."

Mariusz Jan Kulicki

Według tej definicji śladem traseologicznym są zarówno ujawnione na podłodze odwzorowania spodu podeszew butów sprawcy, tworzące tzw. ścieżkę chodu, ślady hamowania pojazdu na jezdni czy wygnieciona trawa w miejscu przejścia zwierzęcia, ale zarysowania na podłodze powstałe w wyniku przesuwania szafy czy wyżłobienia w piaszczystym podłożu tam, gdzie ktoś ciągnął zwłoki ludzkie.

Badania traseologiczne

Przedmiotem badań w traseologii mogą być m.in.:

  • ślady pojazdów oraz butów w podłożach twardych lub miękkich;
  • odwzorowania stopy bosej lub odzianej w podłożach twardych lub miękkich;
  • ślady obuwia na skórze ludzkiej w postaci podbiegnięć krwawych (tzw. siniaków);
  • ślady przemieszczania przedmiotów;
  • ślady przemieszczania się zwierząt.

Źródło: Iwona Bogusz, Marek Bogusz - Ślady Kryminalistyczne dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego