star

Zabójstwo w afekcie


afekt

Zabóstwo w afekcie - zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprwawiedlionego okolicznościami. Osoba będąca pod wpływem afektu przestaje kontrolować swoje zachowanie, nie działa z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia.

Afekt (łac. affectus) – stan uczuciowy o dużej intensywności, zwykle krótkotrwałej, któremu towarzyszą wyraźne symptomy fizjologiczne oraz osłabienie kontroli rozumu nad zachowaniem; silne podniecenie, wzburzenie.

Każdemu zabójstwu, z wyjątkiem bardzo sporadycznych przypadków, towarzyszy wzburzenie sprawcy, co samo w sobie nie jest okolicznością łagodzącą odpowiedzialność karną. Czynnikiem, który odróżnia podstawowy typ zabójstwa od zabójstwa typu uprzywilejowanego, jest siła tego wzburzenia, które w oczywisty sposób wykracza poza wzburzenie przeciętne, a ponadto fakt, że owo silne wzburzenie musi być usprawiedliwione okolicznościami.

"Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności."
Kodeks Karny art. 148 § 1

"Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10."
Kodeks Karny art. 148 § 4