star

Sekcja zwłok


sekcja_zwłok

Sekcja zwłok inaczej zwana też autopsją lub obdukcją zwłok, jest badaniem pośmiertnym, którego celem jest najczęściej ustalenie: przyczyny zgonu. Sekcję przeprowadza lekarz medycyny sądowej w obecności prokuratora bądź sądu, w zakładzie medycyny sądowej lub prosektorium.

Cele sądowo-lekarskich badań zwłok

 • określenie czasu śmierci,
 • określenie przyczyny śmierci,
 • rodzaju obrażeń,
 • charakteru obrażeń i okoliczności w jakich mogły powstać,
 • określenie współistniejących procesów chorobowych,
 • ustalenie ewentualnego związku przyczynowo-skutkowego między urazami a śmiercią,
 • dokonanie ustaleń wskazanych przez zlecającego badanie,
 • zabezpieczenie materiału do badań dodatkowych (histopatologicznych, bakteriologicznych , serologicznych, chemiczno-toksykologicznych, identyfikacyjnych).

Badanie Obrażeń

Interpretacja obrażeń pozwala na ustalenie różnych okoliczności zdarzenia:

 • przyczyny śmierci,
 • rodzaju narzędzia,
 • mechanizmu powstania rany,
 • kiedy powstało obrażenie: za życia / po śmierci,
 • czy zadane było przez osobę trzecią, czy samodzielnie.

Kiedy przeprowadzana jest sekcja zwłok

Sekcję sądowo-lekarską przeprowadza się jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.

Art. 209. § 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok.

Kodeks postępowania karnego