star

AFIS - Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej


afis

AFIS ( ang. Automated Fingerprint Identification System ), jest nowoczesnym, elektronicznym rejestrem daktyloskopijnym. Do systemu wprowadza się odbitki palców z kart daktyloskopijnych, w momencie wprowadzenia, ślad zostaje zeskanowany i automatycznie zakodowany. Automatycznie odbywa się też porównanie takiego śladu z wprowadzonymi wcześniej śladami.

W Polsce po raz pierwszy AFIS został zainstalowany w 2000 r. w Wydziale Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistyki KGP. Dawniej ślady daktyloskopijne były przechowywane i porównywane w postaci kart daktyloskopijnych oraz przechowywane były w lokalnych zbiorach danych.

Istotą działania AFIS jest możliwość gromadzenia i automatycznego przeszukiwania obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osób. Ślady linii papilarnych pozostawione na miejscu przestępstw przez nieznanych sprawców oraz odbitki linii papilarnych sporządzone na kartach daktyloskopijnych pobrane od osób podejrzanych o popełnienie przestępstw są na bieżąco przeszukiwane z zasobami bazodanowymi AFIS oraz gromadzone w bazach tego systemu